0
อิเหนา
เป็นนิทานพื้นเมืองของชวา เข้ามาสู่ไทยตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีผู้หยิบยกมาแต่งเป็นภาษาไทยหลายสำนวน ตลอดมาถึงรัตนโกสินทร์ โดยมากมักหยิบยกเอาบางตอนมาแต่งเป็นบทละคร
ผู้เขียน เอื้อยนาง
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "อิเหนา" เป็นนิทานพื้นเมืองของชวา เข้ามาสู่ไทยตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีผู้หยิบยกมาแต่งเป็นภาษาไทยหลายสำนวน ตลอดมาถึงรัตนโกสินทร์ โดยมากมักหยิบยกเอาบางตอนมาแต่งเป็นบทละคร ฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดและได้รับยกย่องเป็นวรรณคดี ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น คือ ฉบับที่เป็นพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศเลิศหล้านภาลัย (ร.2) ซึ่งผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ ได้ใช้เป็นต้นแบบในการเรียบเรียงอย่างย่อเพทาอให้เรื่องกระชับ เหมาะสำหรับผู้อ่านที่เป็นนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162731549 (ปกอ่อน) 52 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 3 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน