0
อุณหพลศาสตร์ : โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
บทนำ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีของโบลต์ซมันน์ ตัวอย่างข้อสอบเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ในการสอบแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
หนังสือ247.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "อุณหพลศสตร์" เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจจะสอบแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ได้ศึกษาพิ่มพูนความรู้จนถึงระดับที่พอจะสามารถแข่งขันได้ หรือเพื่อให้นักเรียนที่มีความถนัดทางวิชาฟิสิกส์ ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

    โดยในเล่มได้เน้นให้ผู้อ่านศึกษาด้วยตนเอง แบบฝึกหัดทุกข้อจะมีเฉลยไว้ให้ แต่ขอแนะนำให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทุกข้อด้วยตนเองจนสุดความสามารถเสียก่อน ต่อเมื่อติดขัดจริง ๆ จึงค่อยดูเฉลย ทั้งนี้เพื่อฝึกพลังความคิดให้ดีขึ้น เมื่อพบปัญหาใหม่ในการแข่งขันจึงจะสามารถทำได้ หากว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมที่นักเรียนต้องการทราบ อาจหาอ่านได้จากหนังสือฟิสิกส์ระดับปีที่ 1 ขอมหาวิทยาลัยทั่ว ๆ ไปได้ หนังสือเล่มนี้เป็นตำราเชิงมโนทัศน์ (concept) ผู้ที่ต้องการศึกษาวิชานี้ในเชิงประยุกต์ อาจหาอ่านได้จากหนังสืออุณหพลศาสตร์ทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
บทที่ 3 กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์
บทที่ 4 ทฤษฎีของโบลต์ซมันน์
บทที่ 5 ตัวอย่างข้อสอบเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ในการสอบแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก

- เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168242087 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 210 x 293 x 12 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สอวน., มูลนิธิ
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน