0
อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ทางอุดมศึกษากับการแบ่งฝ่ายของการบริหารงานในระดับอุดมศึกษา การพัฒนานิสิตนักศึกษา หลักสูตระดับอุดมศึกษา การบริหารอุดมศึกษา กลยุทธ์และกลไกที่สำคัญที่ขับเคลื่อนและพัฒยาองค์กร ฯลฯ
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต มุ่นเน้นประเด็นการพัฒนานิสิตนักศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน การบริหารอุดมศึกษา ครุศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตทัล
ซึ่งเนื้อหาในเล่มมีเนื้อหาสาระสำคัญ ประกอบไปด้วย 7 บท อาทิเช่น

    - ความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ทางอุดมศึกษากับการแบ่งฝ่ายของการบริหารงานในระดับอุดมศึกษา
    - การพัฒนานิสิตนักศึกษา
    - หลักสูตระดับอุดมศึกษา
    - การบริหารอุดมศึกษา กลยุทธ์และกลไกที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนและพัฒยาองค์กร
      -ครุศึกษา การบริหารมหาวิทยาลัยหรือการบริหารวิชาการ
    - อุดมศึกษากับการเปลี่ยนผ่านสู่โลกอนาคต
    - การอุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่ยุคดิจิทัล

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การพัฒนานิสิตนักศึกษา
บทที่ 3 หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
บทที่ 4 การบริหารอุดมศึกษา
บทที่ 5 ครุศึกษา
บทที่ 6 อุดมศึกษากับการเปลี่ยนผ่านสู่โลกอนาคต
บทที่ 7 การอุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่ยุคดิจิทัล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340379 (ปกอ่อน) 164 หน้า
ขนาด: 192 x 261 x 7 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน