0
ลด 10%
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (รหัสวิชา 2700-1001)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ93.60 บาท
สภาพเก่าปานกลาง52.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ความหมายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความสำคัญและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยว ทรัพยากรท่องเที่ยวและธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อีกทั้งยังครอบคลุมเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาการโรงแรม

สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บทที่ 2 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บทที่ 3 ธุรกิจที่พักแรม
บทที่ 4 ธุรกิจนำเที่ยว
บทที่ 5 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บทที่ 6 ธุรกิจขนส่ง
บทที่ 7 ธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และธุรกิจนันทนาการ
บทที่ 8 ปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160824823 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 182 x 256 x 11 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน