0
อุตุนิยมวิทยา : โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
พลังงานและบรรยากาศโลก การตรวจอากาศ ความชื้น และเมฆ การหมุนเวียนของอากาศ ระบบสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์ทางแสง
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "อุตุนิยมวิทยา (Meteorology)" เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำตำราวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ โดยมูลนิธิ สอวน. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานด้านบรรยากาศ อุตุนิยมวิทยา สำหรับครูและนักเรียนทั่วไปในระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมถึงนักเรียนที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

    โดยในเล่มมีเนื้อหาพื้นฐานตามหลักสูตรที่ใช้ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศระหว่างประเทศ จึงทำให้นักเรียนทุกคนที่สนใจเข้าสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ได้มีความรู้พื้นฐาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงข้อมูลพื้นฐานประกอบการค้นคว้าเพิ่มเติม สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ความรู้ที่ได้ยังสามารถนำไปใช้ร่วมกับการเรียนสาขา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดไว้ในระบบการศึกษาของประเทศไทย

สารบัญ

บทที่ 1 พลังงานและบรรยากาศโลก
บทที่ 2 การตรวจอากาศ
บทที่ 3 ความชื้น และเมฆ
บทที่ 4 การหมุนเวียนของอากาศ
บทที่ 5 ระบบสภาพอากาศ
บทที่ 6 การพยากรณ์อากาศ
บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บทที่ 8 ปรากฏการณ์ทางแสง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168242025 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 9 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สอวน., มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน