0
อุษาคเนย์ ประวัติศาสตร์ "อาเซียน" ฉบับประชาชน (ปกแข็ง)
ร้อยเรื่องราวพันประวัติศาสตร์ของผู้คนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หนังสือ712.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "อุษาคเนย์ ประวัติศาสตร์" อาเซียน "ฉบับประชาชน (ปกแข็ง)" เล่มนี้ ได้ร้อยเรียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของบ้านและเมืองในดินแดน "อุษาคเนย์" หรือเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ภาพกำเนิดตั้งแต่การเคลื่อนไหวของผู้คนในถิ่นฐานแถบนี้ ถึงการสร้างบ้านแปงเมืองในดินแดนทั้งแผ่นดินบก และแผ่นดินทะเล กับพัฒนาการที่ไม่เคยหยุดนิ่งในฐานะบ้านเมืองกลางเส้นเดินทางของโลกตะวันออกและตะวันตก กลางอารยธรรมอินเดียและจีนผ่านการเปลี่ยนแปลงและขีดเขียนให้ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ ผ่านห้วงแห่งการพัฒนาและตกต่ำ รวมทุกอย่างที่หล่อหลอมรวมกันกลายเป็นดินแดนอันน่าสนใจแห่งนี้ ในรูปของเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจยิ่งเล่มหนึ่ง

สารบัญ

ภาค 1 ต้นธารแห่งประวัติศาสตร์ จากชนเผ่ามาเป็นอาณาจักร
- บทที่ 1 อุษาคเนย์ หรือ สุวรรณทวีป ก่อนประวัติศาสตร์
- บทที่ 2 แรกรับอารยธรรมอินเดีย ความเปลี่ยนแปลงของ "อุษาคเนย์" ยุคต้น
- บทที่ 3 ฟูนัน และ จามปา (หลินยี่) และกำเนิดอาณาจักรในอุษาคเนย์
ฯลฯ

ภาค 2 บ้านเมืองยุคการค้าและสงคราม
- บทที่ 9 คนไทกับอาณาจักรไทย
- บทที่ 10 ราชอาณาจักรลาว
- บทที่ 11 การเข้ามาของชาติตะวันตก คริสต์ศตวรรษที่ 15-17
- บทที่ 12 ความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นเหนือภูมิภาคแผ่นดินบก ค.ศ. 1500-1900

ภาค 3 ยุคสมัยของการล่าอาณาจักรนิคมใหม่
- บทที่ 13 ฮอลันดากับการครอบครองอินโดนีเซีย
- บทที่ 14 อังกฤษกับการยึดครองพม่า
- บทที่ 15 เมื่ออังกฤษเข้าสู่มลายู
- บทที่ 16 ฝรั่งเศสครองอินโดจีน

ภาค 4 กำเนิดชาตินิยม กับกู้เอกราช
- บทที่ 17 แนวคิดชาตินิยม และการถือกำเนิดขบวนการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- บทที่ 18 ปุ่นบุกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอกราชจากชาติอาณานิคม
- บทที่ 19 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังเอกราช
- บทที่ 20 บทสรุป "อุษาคเนย์"

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164370753 (ปกแข็ง) 904 หน้า
ขนาด: 157 x 215 x 49 มม.
น้ำหนัก: 1035 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน