0
อ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นเห็นผลเลิศ (PDF)
“ถนนสู่ความยิ่งใหญ่ของผู้นำนั้นก็ย่อมเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามต้นไม้ใหญ่ย่อมปะทะลมแรงกว่าเสมอ”
e-books(PDF) ?140.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

- อ่านคนออก.-รู้เราว่าเป็นคนแบบไหนรู้เขาว่าจะเป็นคนแบบไหน บอกคนได้.-คนที่มีบุคลิกแบบนี้มีลักษณะนิสัยใจคนเป็นเช่นไร ใช้คนเป็น.-เลือกวิธีการสอนพัฒนาที่เหมาะสมกับงานต่างๆ เห็นผลเลิศ.-จากการใช้คนให้ถูกคนถูกงานถูกกาลเทศะจนบรรลุผลสำเร็จ อ่านวิธีบริหาร
ทะยานสู่ความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในการบริหารคนได้ทุกรูปแบบรับรองว่าท่านจะสามารถอ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น เห็นความสำเร็จ E-BOOKที่ยอดเยี่ยมชุดนี้แต่ถ้าหากท่านเคยอ่านกลยุทธ์การบริหารจากการอ่านคน อ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นเห็นผลเลิศ
- อ่านคนออกเขาว่าจะเป็นคนแบบไหน
- บอกคนได้มีลักษณะนิสัยใจคนเป็นเช่นไร
- ใช้คนเป็นเลือกวิธีพัฒนาที่เหมาะสม
- เห็นผลเลิศจากการใช้คนให้ถูกคนถูกงานถูกกาลเวลา

สารบัญ

บทที่ 1 ท่านเป็นผู้นำ ประเภทใด
บทที่ 2 การใช้ภาษาท่าทางเพื่อแสวงหาการมีส่วนร่วม
บทที่ 3 ทำให้ผู้ติดต่อยอมรับด้วยตัวเราเอง
บทที่ 4 บุคลิกภาพคนกับการติดต่อสื่อสำร
บทที่ 5 รูปแบบและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
บทที่ 6 การพัฒนาบุคลากรด้วยการสอนงาน
บทที่ 7 รู้จักภาษาท่าทางและท่าทางบอกว่าข้านี้สิแน่
บทที่ 8 เมื่อเขาขอเวลานอกและการจับโกหก
บทที่ 9 เทคนิคการบริหารคนประเภทต่างๆ
บทที่ 10 ประเภทของคนหรือลูกค้ากับกำรบริการที่ดี
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165984195 (PDF) 215 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์IBC GROUP
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน