0
อ่านเป็น เห็นคุณค่า
การอ่าน เป็นทักษะสำคัญของการใช้ภาษา การอ่านที่ถูกต้องตามอักขรวิธีจะทำให้อ่านภาษาไทยได้แตกฉาน และเห็นคุณค่าความงดงามของภาษาแห่งชาติ
หนังสือ89.30 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทยที่ผิดเพี้ยน ทั้งการอ่าน การเขียน การใช้ภาษาในโซเชียลมีเดีย รวมถึงคำศัพท์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสสังคม ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ตรงตามหลักสูตรการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เพื่อสืบสานภาษาไทย อันเป็นภาษาชาติต่อไป โดยในเล่มได้อธิบายหลักการอ่านคำประเภทต่างๆ ในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ทั้งนี้การอ่านมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นหนึ่งในทักษะทางภาษา ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน การจะอ่านหนังสือให้ได้ดีจำเป็นต้องมีพื้นฐานการอ่านที่ถูกต้องเสียก่อน อีกทั้งการอ่านที่ถูกต้องก็มีผลต่อการสื่อสารด้วย เพราะถ้าหากอ่านคำต่างๆ ได้ถูกต้อง การสื่อสารก็จะไม่คลาดเคลื่อน

สารบัญ

- ความสำคัญของการอ่าน
- การอ่านคำไทย
- การอ่านออกเสียงอะ
- การอ่านอักษรนำ
- การอ่านอักษรควบ
- การอ่านคำที่มีตัวสะกดในมาตราต่างๆ
- การอ่านคำพ้อง
ฯลฯ

- การสะกดคำไทย
- การเขียนคำที่ออกเสียงอะ
- การเขียนคำที่ออกเสียงอำ
- การเขียนคำพ้องเสียง
- การใช้ตัวการันต์และเครื่องหมายทัณฑฆาต (-์)
- การใช้รูปวรรณยุกต์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744394859 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาด: 164 x 214 x 5 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Dream Publishing
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน