0
อ่านเสริม เริ่มต้น ชุด ประเพณีไทย
รวมเทศกาลฉบับร้อยกรองของไทยที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้กับเด็ก
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประเพณี" คือสิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผน แล้วก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ ที่สำคัญ ประเพณีท้องถิ่นของแต่ละภาคก็มีความสำคัญไม่น้อยเช่นกัน เพื่อชี้ให้เห็นถึงประเพณีที่สำคัญของไทยในแต่ละท้องถิ่นที่เด็กต้องรู้   หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดนี้มีทั้งหมด 5 เรื่อง 5 ประเพณีที่สำคัญ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีถือศีลอด และประเพณีฮารีรายอ ซึ่งได้แต่งเป็นบทร้อยกรองทั้งหมด เพื่อให้เด็กนักเรียนหรือผู้ที่สนใจได้อ่าน ได้ศึกษา ได้ความรู้ และได้รับความเพลิดเพลินในการอ่านบทร้อยกรองด้วย

สารบัญ

- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีสงการนต์
- ประเพณีไหลเรือไฟ
- ประเพณีถือศีล
- ประเพณีฮารีรายอ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735400409 (ปกอ่อน) 132 หน้า
ขนาด: 201 x 188 x 8 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์เพื่อนอักษร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน