0
อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน สุขสม เสนานาญ
หนังสือ175.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาประกอบด้วย การศึกษาแบบก่อสร้าง การอ่านและเขียนแบบผังพื้น การอ่านแบบผังโครงสร้าง การอ่านและเขียนแบบรูปตัด การอ่านและเขียนแบบรูปด้าน การเขียนรูปขยายรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม การเขียนผังที่ตั้ง ผังบริเวณ และสารบัญแบบก่อสร้าง โดยในเล่มได้อธิบายรายละเอียดอย่างกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมกิจกรรม และแบบทดสอบท้ายบท เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 การศึกษาแบบก่อสร้าง
บทที่ 2 การอ่านและเขียนแบบผังพื้น
บทที่ 3 การอ่านแบบผังโครงสร้าง
บทที่ 4 การอ่านและเขียนแบบรูปตัด
บทที่ 5 การอ่านและเขียนแบบรูปด้าน
บทที่ 6 การเขียนรูปขยายรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม
บทที่ 7 การเขียนผังที่ตั้ง ผังบริเวณ และสารบัญแบบก่อสร้าง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437976 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สนพ. สมาคม
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน