0
อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนระดับ ปวช. ปวส. ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้เขียน สุขสม เสนานาญ
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ 102 เนื้อหาเรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 วิชา 2106-2003 อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง รวมถึงมีกิจกรรมงานฝึกปฏิบัติ และข้อทดสอบแต่ละบท เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและประเมินผลการเรียนอีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง
บทที่ 2 การอ่านแบบ เขียนแบบผังโครงสร้าง
บทที่ 3 การอ่านแบบ เขียนแบบขยายโครงสร้าง
บทที่ 4 การอ่านแบบ เขียนแบบไฟฟ้า
บทที่ 5 การอ่านแบบ เขียนแบบสุขาภิบาล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744438010 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน