0
ฮวงจุ้ยสุขภาพ ตรวจบ้าน ตรวจโรค (PDF)
ปรับแก้ - เสริมแต่งที่อยู่อาศัย ด้วยหลักฮวงจุ้ยที่สัมพันธ์กับธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ดี
หนังสือ133.00 บาท
e-books(PDF) ?89.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ฮวงจุ้ยสุขภาพ ตรวจบ้าน ตรวจโรค" เล่มนี้ ว่าด้วยการนำศาสตร์ฮวงจุ้ยมาอธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะที่อยู่อาศัยกับสุขภาพของผู้อยู่อาศัย รวมถึงการก่อสร้าง-ต่อเติม-ปรับแก้ที่อยู่อาศัยเพื่อเกื้อหนุนให้มีสุขภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การตั้งบ้านใกล้วัดหือสุสาน อาจทำให้เป็นโรคประสาท ทางสามแพร่งทำให้ป่วยได้ ลักษณะของบ้านที่ทำให้เกิดโรค อาทิ บ้านทึบตันไร้ลมและแสงแดด

    อาจารย์มาโนช ประภาษานนท์ ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ฮวงจุ้ย ได้ประมวลข้อมูลเรื่องฮวงจุ้ยกับสุขภาพและประสบการณ์จากการรับปรึกษาดูฮวงจุ้ยบ้านกว่าหนึ่งพันหลัง ซึ่งท่านสามารถเรียนรู้เคล็ดลับต่าง ๆ ได้จากหนังสือเล่มนี้

สารบัญ

1. มูลเหตุของความเจ็บป่วย
- ภาวะโรคป่วย
- โรคเกิดจากอะไร
ฯลฯ
2. มูลเหตุของโรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก
- ลมแบบไหน...ทำให้ป่วย
- น้ำแบบไหน...ทำให้ป่วย
ฯลฯ
3. ลักษณะบ้านที่ก่อโรค
- บ้านทึบตัน...ไร้ลมและแสงแดด
- อิทธิพลของทิศ...กับความเจ็บป่วย
ฯลฯ
4. การเยียวยาแก้ไขความเจ็บป่วย
- ธรรมชาติบำบัด
- ห้องคนป่วย...อยู่ตรงไหนดี?
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300019896 (PDF) 170 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน