0
ลด 10%
ฮวงจุ้ย วิถีแห่งธรรมชาติ
หลักความเชื่อทางฮวงจุ้ยเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
หนังสือ126.00 บาท
e-books(PDF) ?100.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ ฮวงจุ้ย วิถีแห่งธรรมชาติ : สู่สมดุลแห่งเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน เล่มนี้ เกิดขึ้นเพื่อสื่อสารกับเจ้าของบ้าน โดยใช้หลักความเชื่อทางฮวงจุ้ยเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานเป็นสำคัญ โดยสำหรับแนวทางปฏิบัติก็ง่าย ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน และไม่จำเป็นต้องลงทุนลงแรงมากมายแต่อย่างใด อาศัยเพียงแค่ความเข้าใจและความตั้งใจเล็กๆน้อยๆก็สามารถประหยัดพลังงานในอาคารได้ ซึ่งเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านจะได้รับความสุขสบายภายในบ้านพักอาศัยของท่านอย่างเต็มที่ สุขใจสบายกระเป๋าเพราะได้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน และมีผลพลอยได้คือ ความสบายอกสบายใจที่ปรับปรุงบ้านได้สอดคล้องตามหลักความเชื่อทางฮวงจุ้ย

สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 ชัยภูมิที่ตั้ง

 • บทที่ 2 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้าน

 • บทที่ 3 การออกแบบตกแต่งภายในอาคาร

 • บทที่ 4 แสงธรรมชาติและความร้อน

 • บทที่ 5 การรั่วไหลและการระบายของอากาศ

 • บทที่ 6 บทส่งท้าย

 • ภาคผนวก

 • รายการอ้างอิงภาคผนวก

 • บรรณานุกรม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
  การศึกษา
  - ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  - ปริญญาโทสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาคาร) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปัจจุบัน
  - ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9742121397 (ปกอ่อน) 120 หน้า
  ขนาด: 145 x 212 x 8 มม.
  น้ำหนัก: 205 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: 2 สี
  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
  เดือนปีที่พิมพ์: 02/2005
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน