0
เกมจับคู่ลบ เสริมเชาวน์คณิตฝึกคิดเลขเร็ว
ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ สำหรับน้องๆ ปฐมวัย ด้วยแบบกิจกรรมเสริมหลากหลาย ที่จะช่วยให้น้องๆ มีทักษะที่ดี พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เกมจับคู่ลบ เสริมเชาวน์คณิตฝึกคิดเลขเร็ว" เล่มนี้ จะช่วยปูพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับน้อง ๆ ปฐมวัย ด้วยแบบกิจกรรมเสริมหลากหลาย ที่จะช่วยให้น้อง ๆ มีทักษะที่ดีพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับชันที่สูงขึ้นไป

สารบัญ

- เรียนรู้ตัวเลข และฝึกแทนค่าจำนวน 1-10
- การลบตัวเลขที่มีตัวตั้ง ตั้งแต่ 1-10
- การลบคืออะไร
- เรียนรู้ตัวเลข และฝึกแทนค่าจำนวน 11-20
- การลบตัวเลขที่มีตัวตั้ง ตั้งแต่ 11-20
- การลบตัวเลขสองจำนวน ที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100
- โจทย์ปัญหาการลบ
- แบบฝึกหัดทบทวน
- เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757423762 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 209 x 290 x 6 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน