0
เกมจับคู่วัด IQ เตรียมความพร้อม เสริมเชาวน์ปัญญาเด็กเก่ง
เพิ่มศักยภาพทางสมองให้น้อง ๆ รู้จักการสังเกต การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลผ่านเกม-กิจกรรม จับคู่ความสัมพันธ์ของสิ่งที่อยู่รอบตัว คน สัตว์ สิ่งของ ตัวเลข ต่อยอดสู่การเรียนรู้สำหรับน้อง ๆ ในอนาคต
หนังสือ160.55 บาท
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757417778 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 5 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพลย์ ทู เลิร์น, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน