0
เกมจับคู่หรรษา เสริมทักษะภาษาไทย เตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1
สนุกกับเกมจับคู่หรรษา เสริมทักษะภาษาไทย เพื่อปูพื้นฐานทางการเขียน การอ่าน การอ่านสะกดคำ และเรียนรู้วรรณยุกต์ เด็ก ๆ จะเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้อย่างสนุกสนานไม่มีเบื่อ
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เกมจับคู่หรรษา เสริมทักษะภาษาไทย เตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1" เล่มนี้ จะช่วยปูพื้นฐานด้านภาษาไทย ฝึกให้เด็กๆ จำคำศัพท์ และเสริมทักษะในการเขียน การอ่าน การอ่านสะกดคำ และเรียนรู้วรรณยุกต์ เด็กๆ จะได้เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้อย่างสนุกสนานไม่มีเบื่อด้วยเกมจับคู่หรรษา ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะและเสริมสร้างจินตนาการไปพร้อมๆ กัน

สารบัญ

- พยัญชนะไทย ก-ฮ
- พยัญชนะและคำ ก/ข
- พยัญชนะและคำ ฃ/ค
- พยัญชนะและคำ ฅ/ฆ
- พยัญชนะและคำ ง/จ
- พยัญชนะและคำ ฉ/ช
- พยัญชนะและคำ ซ/ฌ
- พยัญชนะและคำ ญ/ฎ
- พยัญชนะและคำ ฏ/ฐ
- พยัญชนะและคำ ฑ/ฒ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757411653 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 5 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โนว์เลดจ์ สเตชัน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน