0
เกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สนองต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ เล่ม 2 (PDF)
41 กิจกรรมสุดสนุก ที่ครูนำไปปรับใช้ได้กับการเรียนการสอนทุกวิชา
หนังสือ150.10 บาท
e-books(PDF) ?95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอ 41 เกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสุดสนุก โดยในเล่มได้บอกวัตถุประสงค์ อุปกรณ์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม การประเมินผล ไว้อย่างละเอียด ชัดเจน เหมาะสำหรับให้ครูนำไปใช้กับนักเรียน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกหมวดวิชา   

สารบัญ

กิจกรรมที่ 1 พยากรณ์บัตรประชาชน
กิจกรรมที่ 2 ทำนายชื่อภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 3 รังสีออราในตัวคุณ
กิจกรรมที่ 4 คนชอบอ่านหนังสือ
กิจกรรมที่ 5 OX ส่งเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 6 OX ความรู้ทั่วไป
กิจกรรมที่ 7 OX ความสวยงามและสุขภาพ
กิจกรรมที่ 8 OX จริงหรือไม่
กิจกรรมที่ 9 ใครหนอ – บุคคลสำคัญ
กิจกรรมที่ 10 ใครหนอ - วรรณคดีไทย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160412266 (PDF) 172 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน