0
เกร็ดภาษา หนังสือไทย (ฉบับปรับปรุง)
ที่มาของถ้อยคำ สำนวน ภาษิต คำพังเพย และหลากเรื่องน่ารู้
ผู้เขียน ส. พลายน้อย
หนังสือ304.00 บาท
e-books(PDF) ?255.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เกร็ดภาษา หนังสือไทย (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ มิใช่ตำราภาษาไทย เป็นเพียงสมุดบันทึกเล่าเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับภาษาไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน กล่าวถึงที่มา ตลอดจนความหมายของสำนวนโวหารและถ้อยคำต่าง ๆ รวมทั้งนิยาย นิทาน อันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะภาษาไทย แต่มีเรื่องประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณกรรม แทรกอยู่ทั่วไป เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นสารคดีหลากรส เป็นหนังสือแนะนำวิธีสอนภาษาไทยให้สนุกได้อย่างวิเศษ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้หนัก ๆ ด้วยวิธีเบา ๆ มีอารมณ์ขันของผู้เขียนสอดแทรกอยู่ตลอดเล่ม ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินในเล่มเดียวกัน

สารบัญ

- กล่าวถึง คำต้อนรับของชนบางชาติ - เครื่องหมายสวัสติกะ - ที่มาของคำว่า "สวัสดี" - ต้นเหตุที่ไทยใช้คำว่า "สวัสดี" เป็นคำทักทาย
- กล่าวถึง ความวิปริตทางภาษาในสมัยโบราณ - รัชกาลที่ 4 ทรงแก้ภาษาอย่างไร - การใช้คำว่า "ปิดตรา" , "ตีตรา", "ประทับตรา" - การใช้คำว่า "ฤๅ"
- กล่าวถึง "เอามาอันหนึ่ง" - อย่างว่า - ทำตาเฟื้องตาสลึง - ภาษาชาววัด - ผ่าย, ภาย, พาย, ฝ่าย, ฟาย ควรใช้อย่างไร
- กล่าวถึง คำผวน - หนังสือกลอนคำผวน - ฉศก - ที่มาของคำว่า "ศพ" - นิทานเรื่อง บ้านม้าภาชี - คำว่า "หัว" กับ "ศีรษะ"
- กล่าวถึง การแก้คำให้เป็นบาลีสันสกฤต - ถันวิฬาร์ - สัตว์โต - หลังคาแดง - โรงเรียนดัดจริต - หนังสือพิมพ์ดัดจริต - ฝอย
- กล่าวถึง เรือใหญ่ท้ายแกว่ง - คำว่า "ปากใต้" กับ "ปักษ์ใต้" - ฝ่ายเหนือ - คำว่า "บาดหมาย" กับ "บัตรหมาย" - ติดเนื้อต้องใจ - ชอบเนื้อเจริญใจ
- กล่าวถึง การเข้าใจความหมายผิด - ยกทรง - กระโปรง - ฉีกอกรวมหัว - คนพวง - หับเผย - การใช้คำว่า "พบ" กับ "ปะ"
- กล่าวถึง ความหมายของ "กะบอง" ในภาคต่าง ๆ - ช้างแดง - ขี่ช้าง - การแก้หนังสือ - การเขียนหนังสือในสมัยก่อน - การพิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่อง ไกลบ้าน
- กล่าวถึง การใช้คำสั้น - ที่หนักที่เบา - การใช้คำว่า "ตะหนัก" - ความหมายของคำว่า "กะบอง" ในภาคต่าง ๆ - ไต้ไฟฟ้า
- กล่าวถึง คำว่า "ล้าง" - การบัญญัติศัพท์ในสมัยรัชกาลที่ 5 - สถานี - รถยนตร์ - กัดฟันมันสยาม - ซีจำปลุ๊ก - เรื่องและคำว่า "ประปา" - ประวัติของคำว่า "ไปรษณีย์" และ "โทรเลข" - อนุสาวรีย์
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ส. พลายน้อย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2553

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160031696 (ปกอ่อน) 440 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 23 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พิมพ์คำ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน