0
เกษตรกรรมแห่งอนาคต : The Agriculture of the Future
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโลกอนาคต ที่การทำเกษตรจะไม่เหมือนเดินอีกต่อไป
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ร่วมเดินทางสู่โลกอนาคตที่การอุบัติใหม่ของเทคโนโลยี จะทำให้วิถีดั้งเดิมในภาคการเกษตรเปลงไปตลอดกาล! หาคำตอบที่ว่า... "บล็อกเชน" คืออะไรและจะถูกใช้งานในภาคการเกษตรได้อย่างไร? เกษตรกรจะได้ประโยชน์อะไรจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์? หุ่นยนตร์แบบไหนที่จะมาช่วยเกษตรกรในอนาคต? เทคโนโลยีตกแต่งจีโนมคืออะไร? ฟาร์มปลูกพืชในร่มมีดีอย่างไร ทำไมบริษัทมากมายลงทุนกับเรื่องนี้? การปลูกเนื้อคืออะไร? ไปจนถึงร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และการปรับตัวของเกษตรกรในอนาคตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

สารบัญ

- คลื่นแห่งเทคโนโลยี
- ฟาร์มที่เต็มไปด้วยข้อมูล
- เมื่อเครื่องจักรเรียนรู้ได้เอง
- หุ่นยนต์ในภาคการเกษตร
- พืชและสัตว์ออกแบบได้
- ฟาร์มปลูกพืชในร่ม
- เนื้อสัตว์จากห้องปฏิบัติการ
- หนทางข้างหน้าและการปรับตัว

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เขียนโดย ดร. สิริวัฒน์ สาครวาสี อาจารย์ประจำหลักสูตรพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168114056 (ปกอ่อน) 250 หน้า
ขนาด: 148 x 210 x 14 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มิตรเกษตรการตลาดและโฆษณา, หจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน