0
เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพ่อหลวง
พระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" เป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นา คือที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินการทฤษฎีใหม่ ได้พระราชทานขั้นตอนดำเนินงาน
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพ่อหลวง" เล่มนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ถูกคิดค้นขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นการพัฒนาด้านการเกษตร การบริหารพื้นที่ในการทำการเกษตร ใช้พื้นที่แบบผสมผสาน ลดการใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และส่งผลเสียต่อดินในระยะยาว ปลูกพืชที่เกื้อกูลกันเพื่อสร้างความสมดุลของธรรมชาติในระยะยาว เป็นการจัดการระบบเกษตรที่ยั่งยืน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งทุกพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงตรากตรำนั้น เป็นพระมหากรุณาธิคุณของแผ่นดินไทยหาที่สุดมิได้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้ใช้ศึกษาและเป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาความรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านสืบต่อไป

สารบัญ

- การจัดพื้นที่เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
- ทำการเกษตร พื้นที่ 1 ไร่ ทำรายได้เป็นเงิน 1 แสน
- ผังพื้นที่ทำกิน 1 ไร่
- การปลูกข้าวหอมนิล ข้าวที่มีคุณค่า ราคาสูง
- หลักการคัดเลือก และทดสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว
- การปลูกผักปลอดสารพิษ บนคันนาและพื้นที่ว่าง
- การเพาะเห็ดลมแบบเพียง
- การเลี้ยงเป็ดเนื้อ-เป็ดไข่ บนพื้นที่เกษตรแผนใหม่
- การเลี้ยงกบในนาข้าว เทคนิคง่าย ๆ กำไรงาม
- การเลี้ยงหอยขม ในบ่อดินและกระชัง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164551039 (-ไม่ระบุ) 112 หน้า
ขนาด: 165 x 237 x 7 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วิสันต์ ท้าวสูงเนิน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน