0
เกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ไร่ ได้ 1 แสนแบบผสมผสาน
ปลูกข้าวอินทรีย์ผลผลิตดีในพื้นที่น้อย ปลูกพืชผักปลอดโรค บริโภคปลอดภัย เลี้ยงปลาในนาข้าวเกื้อกูลกัน สูตรปุ๋ยชีวภาพ ผลิตใช้เอง ปลูกบ้านดินด้วยวัสดุติดดิน
หนังสือ80.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เเนวคิด "โครงการ 1 ไร่ได้ 1 เเสน" เป็นการทำการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสื่อมล้ำในสังคม เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่เเละรายได้ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้โดยให้เกษตรกร ทำเกษตรเเบบผสมผสานทำนาปลูกพืชเสริมเเละเลี้ยงสัตว์เพื่อไว้บริโภคเเละขายเป็นรายได้ เเนวคิดทฤษฎีใหม่ เเก้จน-เเก้จริง โดยการทำนาผสมเกษตรผสมผสาน ยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่เเละการพึ่งพาตนเอง ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 1 ไร่ ได้เงิน 1 เเสน สบายๆ   

สารบัญ

- พลิกพื้นนา 1 ไร่ ให้เป็นเงินเเสนด้วยเกษตรอินทรีย์
- แผนผังโครงการปลูกข้าวพื้นที่ 1 ไร่ ให้พอเกินคุ้ม
- ขั้นตอนกระบวนการทำนา 1 ไร่
- การเกื้อกูล เป็นบ่อเกิดเเห่งการสมดุล
- สูตรปุ๋ยหลากหลายชนิด
- การสร้างบ้านดิน
- เทคนิคการผลิตก้อนดิน
- การทำฐานรากบ้านดิน
- เทคนิคการก่อผนังดิน
- เทคนิคเเละวิธีการตั้งวงกบประตูหน้าต่าง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163942227 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 179 x 252 x 3 มม.
น้ำหนัก: 125 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วิสันต์ ท้าวสูงเนิน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน