0
เกษตรทฤษฏีใหม่ โร่นาสวนผสม ตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีความยากจนอยู่ทั้ง ๆ ที่ไม่สมควรจะยากจนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากธรรมชาติ พื้นดิน ผืนฟ้า ของประเทศไทยเรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากเหลือเกิน
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเล็งเห็นทรงทราบ ความเป็นไปเช่นนี้ของราษฎรในพระองค์ ท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน จึงได้มีแนวพระราชดำริเรื่อง "เกษตรทฤษฎีใหม่" และแนวทาง "เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งแน่นอนว่า เกษตรกรที่ดำเนินรอบตามวิธีเกษตรและแนวทางการดำรงชีวิตที่พระองค์ได้ทรงแนะนำเอาไว้ดีแล้วนั้น ต่างก็ประสบความสำเร็จกันอย่างถ้วนหน้า หนังสือเล่มนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้รวบรวมเกษตรกรส่วนหนึ่ง ส่วนที่เป็นตัวอย่างอันดี เป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จ มาบอกเล่าไว้ เป็นแนวทาง สำหรับท่านเกษตรกรที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ และสำหรับท่านที่ปรารถนาจะทำงานทางด้านการเกษตรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

สารบัญ

- "ไร่นาสวนผสม" ตามแนวทางพระราชดำริ งานสร้างชีวิตและรายได้ "คุณเชน นิลฉ่ำ"
- "เกษตรทฤษฎีใหม่" หนทางหลุดพ้นความยากจน ของเกษตรกร อ.อาจสามารถ "คุณเกศา พวงศรี"
- "กลุ่มเกษตรยั่งยืน" ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส แนวทางแก้ปัญหาความยากจน ของเกษตรกร "อ.แม่สาย จ.เชียงราย"
- "การปลูกผัก" ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใช้พื้นที่น้อย สร้างรายได้งาม
- "ข้าวชีวภาพ" ลดต้นทุนปลอดสารพิษ และการให้อาหารต้นข้าวทางอากาศ "คุณวิเชียร โชติฌฉลิมพงษ์
- เยี่ยมเกษตรกรดีเด่น สาขา ไร่นาสวนผสม ปลูกมะม่วง - หญ้าเลี้ยงวัว คุณสมโภชน์ สายด้วง
- "ทฤษฎีมใหม่" ตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง หนทางหลุดพ้นความยากจนของ นางพวงมาลัย แพ้งวิภาส
- "เกษตรผสมผสาน" วิถีแห่งความสุขและความพอเพียงของ คุณช้วน อาจหยุด
- "ปลูกพืชผสมผสาน" สร้างรายได้ดีและยั่งยืน วิธีเกษตรพอเพียง ของ คุณทองเหรียญ มูลพิมพ์
- "สวนยางพารา" และการเกษตรผสมผสานงานแห่งความสำเร็จ ของคุณชูชื่น ศรีแก้ว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164293199 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 170 x 242 x 8 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พงษ์เผ่า เทพาอารักษ์
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน