0
เกาสุข (PDF)
ผู้เขียน ดำรงค์ พิณคุณ
e-books(PDF) ?149.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

คุณเชื่อหรือไม่ เพียงแค่เราเปลี่ยนมุมมอง 1 องศา โลกของเราจะเปลี่ยนไปทันทีคนที่มี "ความสุข" จะคิดว่าตนเองเป็นเพียง "คนธรรมดา" เดินดิน และได้ "ปัญญา" เป็นรางวัล "ความสุข" จะคิดว่าตนเองเป็นเพียง "คนธรรมดา" เดินดิน และได้ "ปัญญา" เป็นรางวัลชีวิต แต่คนที่เข้าใกล้ "ความทุกข์" จะเริ่มคิดว่าตนเองเปผ็น "เทวดา" เดินดิน และจะได้ "ปัญหา" เป็นรางวัลปลอบใจ แล้วคุณละอยากได้กำไรจากความสุขในมุมมองไหนของชีวิต   

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840010476 (PDF) 218 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เรสเตอร์ บุ๊ค, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน