0
เกิดในเรือ
สิ่งใดจะสำคัญกับชีวิตอันผูกพันกับสายน้ำไปมากกว่า "เรือ"
ผู้เขียน ส.พลายน้อย
หนังสือ323.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ประเทศไทยเป็นเมืองสวนเมืองน้ำ โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำภาคกลางอันเต็มไปด้วยคูคลอง ยิ่งหากย้อนกลับไปห้าสิบหกสิบปีก่อน แม่น้ำลำคลองนั้นถือเป็นเส้นทางสัญจรสายหลัก มีเรือเป็นพาหนะเดินทาง เรือมีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทออกแบบมาเพื่อการใช้งานเฉพาะอย่าง บ้างออกแบบมาให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม เช่น ความตื้นลึกของลำน้ำ สภาพเกาะแก่ง เรือหลายประเภทมีชื่อเรียกแปลก ๆ แสดงให้เห็นว่ารับอิทธิพลมาจากต่างประเทศ สิ่งน่าสนใจเหล่านี้ ใครจะรู้เรื่องราวดีไปกว่าผู้ "เกิดในเรือ" และมีชีวิตผูกพันกับสายน้ำมาโดยตลอดอย่าง ส. พลายน้อย

    หนังสือเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน อย่างเรื่องส่วนประกอบของเรือ การป้องกันและแก้ไขอันตรายที่เกิดจากการใช้ชีวิตกลางแม่น้ำลำคลอง การหาอยู่หากินของผู้คนที่อาศัยเรือเป็นเครื่องมือทำมาหาเลี้ยงชีพ เทศกาลหน้าน้ำ แล้วผู้เขียนยังได้สอดแทรกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ความเชื่อ และตำนานอื่น ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าของตน ทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้กว้างขวางขึ้นอีกด้วย แม้การอยู่อาศัยใช้เรือเป็นบ้าน หรือการทำมาหาเลี้ยงชีพในเรือ จะกลายเป็นอดีตไปแล้ว แต่อดีตที่สะท้อนภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยก่อนก็เป็นอดีตที่มีค่า น่าจดจำ และอาจนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยก็ยังเป็นเมืองสวนเมืองน้ำอยู่จนถึงทุกวันนี้

    หนังสือเล่มนี้จะเป็นตำนานการใช้เรือในประเทศไทย เพราะเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า คนอยู่เรือจะหมดไป เรือที่ต่อด้วยไม้จะไม่มี เรือสมัยใหม่จะทำด้วยเหล็กหรือวัสดุอย่างอื่น เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับเรือ เช่น พาย แจว หลักที่ผูกเรือ หรือถ่อที่ใช้ถ่อ ก็จะหายไปจากตลาด ในเวลานี้เมื่อพูดถึงสิ่งดังกล่าวก็ไม่มีคนรู้จัก ยิ่งเป็นชื่อส่วนประกอบของเรือด้วยแล้ว ก็จะหายไป เรียกกันไม่ถูก

สารบัญ

1. เหตุที่เกิดในเรือ
2. การหัดว่ายน้ำ
3. วิชาของคนอยู่เรือ
4. การเสี่ยงภัยของชาวเรือ
5. การรักษาเรือ
6. แม่ย่านาง
7. เรือขุด
8. เรือต่อ
9. เรือไทยเชื้อสายจีน
10. เรือหลายเชื้อชาติ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160028597 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 145 x 212 x 16 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พิมพ์คำ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน