0
เกียรตินิยม สอนน้องเก่ง Tense และ กริยา 3 ช่อง
เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ใน 1 วัน เหมาะสำหรับประถม มัธยม อุดมศึกษา หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้เรียนทุกระดับชั้น ด้วยเนื้อหาที่กระชับ ง่ายและได้ใจความ จึงสามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจ
หนังสือ147.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ใน 1 วัน เหมาะสำหรับประถม มัธยม อุดมศึกษา หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้เรียนทุกระดับชั้น ด้วยเนื้อหาที่กระชับ ง่าย และได้ใจความ จึงสามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้ Tense และกริยา 3 ช่องได้อย่างทะลุปรุโปร่ง สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษไม่ควรพลาด เข้าใจทะลุปรุโปร่งใน 1 วัน เหมาะสำหรับ ประถม มัธยม อุดมศึกษา

สารบัญ

- ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
- วิธีจำอักษรภาษาอังกฤษ
- หลักการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
- การเทียบตัวอักษร-อักษรไทย
- พยัญชนะ
- สระ
- ประโยค
- โครงสร้างของประโยค
- ประเภทของประโยค
- บทสนทนา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757426473 (ปกอ่อน) 150 หน้า
ขนาด: 136 x 233 x 10 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Book Maker, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน