0
ลด 10%
เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 +เฉลย
สรุปเนื้อหา คณิตศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุด แนวข้อสอบคณิตศาสตร์หลากหลายรูปแบบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ
หนังสือคู่มือ เรียน-สอบ ลด 10%
อ่านต่อ
หนังสือ133.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามกรอบสาระตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 โดยเน้นรวบรวมแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมปีที่ 1 แบ่งเป็นหัวข้อแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง สามารถนำไปใช้เป็นหนังสือทดสอบ ประเมินผลความรู้และเตรียมความพร้อมในการสอบ ให้กับนักเรียน ตลอดจนสามารถใช้เพิ่มทักษะทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของน้องนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

สารบัญ

หน่วยที่ 1 จำนวน 1 ถึง 10 และ 0
หน่วยที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
หน่วยที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
หน่วยที่ 4 จำนวน 11 ถึง 20
หน่วยที่ 5 การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
หน่วยที่ 6 การวัดความยาวและระยะทาง
หน่วยที่ 7 การชั่งและการตวง
หน่วยที่ 8 จำนวน 21 ถึง 100
หน่วยที่ 9 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
หน่วยที่ 10 แบบรูปและความสัมพันธ์
หน่วยที่ 11 เวลา
หน่วยที่ 12 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
หน่วยที่ 13 การบวกลบระคน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710307870 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 182 x 258 x 14 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน