0
ลด 10%
เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 +เฉลย
สรุปเนื้อหา คณิตศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุด แนวข้อสอบคณิตศาสตร์หลากหลายรูปแบบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ
หนังสือคู่มือ เรียน-สอบ ลด 10%
อ่านต่อ
หนังสือ112.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามกรอบสาระตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 โดยเน้นรวบรวมแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมปีที่ 3 แบ่งเป็นหัวข้อแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง สามารถนำไปใช้เป็นหนังสือทดสอบ ประเมินผลความรู้และเตรียมความพร้อมในการสอบ ให้กับนักเรียน ตลอดจนสามารถใช้เพิ่มทักษะทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของน้องนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

สารบัญ

หน่วยที่ 1 จำนวนไม่เกิน 100,000
หน่วยที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
หน่วยที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000
หน่วยที่ 4 การคูณและการหาร
หน่วยที่ 5 การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง
หน่วยที่ 6 การชั่ง
หน่วยที่ 7 การตวง
หน่วยที่ 8 เงิน
หน่วยที่ 9 เวลา
หน่วยที่10 รูปเรขาคณิต
หน่วยที่ 11 แบบรูปและความสัมพันธ์
หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
หน่วยที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710307894 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 184 x 257 x 10 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน