0
ลด 10%
เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 +เฉลย
สรุปเนื้อหา คณิตศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุด แนวข้อสอบคณิตศาสตร์หลากหลายรูปแบบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ
หนังสือคู่มือ เรียน-สอบ ลด 10%
อ่านต่อ
หนังสือ112.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามกรอบสาระตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 โดยเน้นรวบรวมแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมปีที่ 4 แบ่งเป็นหัวข้อแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง สามารถนำไปใช้เป็นหนังสือทดสอบ ประเมินผลความรู้และเตรียมความพร้อมในการสอบ ให้กับนักเรียน ตลอดจนสามารถใช้เพิ่มทักษะทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของน้องนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

สารบัญ

หน่วยที่ 1 จำนวนนับที่มีมากกว่า 100,000
หน่วยที่ 2 การบวกและการลบ
หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
หน่วยที่ 4 การคูณ
หน่วยที่ 5 การหาร
หน่วยที่ 6 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
หน่วยที่ 7 การวัด
หน่วยที่ 8 พื้นที่
หน่วยที่ 9 เงิน
หน่วยที่ 10 เศษส่วน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710307900 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 186 x 258 x 11 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน