0
เก็งข้อสอบฟิสิกส์ ม.5
ข้อสอบเข้มข้น พร้อมเฉลย ข้อสอบตรงตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ และเนื้อหาหลักสูตรแกนกลาง 2551 สร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เก็งข้อสอบฟิสิกส์ ม.5" เล่มนี้ นำเสนอข้อสอบเข้มข้นพร้อมเฉลยละเอียด ทั้งข้อสอบตรงตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ และเนื้อหาหลักสูตรแกนกลาง 2551 สร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค เตรียมความพร้อมสำหรับสอบ O-NET ล่วงหน้า ช่วยในการใช้ทบทวนความรู้และประเมินผลด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

หน่วยการเรียนรูู้ที่ 1 งานและพลังงาน
หน่วยการเรียนรูู้ที่ 2 โมเมนตัมและการดล
หน่วยการเรียนรูู้ที่ 3 การเคลื่อนที่แบบหมุน
หน่วยการเรียนรูู้ที่ 4 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
หน่วยการเรียนรูู้ที่ 5 คลื่นกล
หน่วยการเรียนรูู้ที่ 6 เสียง
หน่วยการเรียนรูู้ที่ 7 แสงและทัศนอุปกรณ์
หน่วยการเรียนรูู้ที่ 8 แสงเชิงฟิสิกส์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162746130 (ปกอ่อน) 324 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน