0
เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 +เฉลย
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมอนาคตของนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเราเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษซึ่งจะใช้เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารก็จะมีความสำคัญมากขึ้น ดังนั้นนักเรียนจึงต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม นอกจากการเรียนฝึกฝนทักษะการใช้ภาษา จำเป็นจะต้องมีการประเมินความรู้ควบคู่ไปด้วย เพื่อตรวจสอบว่าเรามีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษมากแค่ไหน

    หนังสือ "เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามกรอบสาระ ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุด โดยรวบรวมแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง สามารถนำไปใช้เป็นหนังสือทดสอบและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจและช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สารบัญ

Unit 1 Basic English (Test 1-3)
Unit 2 Basic Vocabulary (Test 4-6)
Unit 3 Vocabulary : Phrasal Verbs (Test 7-9)
Unit 4 Vocabulary : Collective Nouns (Test 10-11)
Unit 5 Vocabulary : Similes (Test 12-13)
Unit 6 Vocabulary : Animals (Test 14)
Unit 7 Vocabulary : Synonyms (Test 15)
Unit 8 Grammar : Tenses (Test 16-17)
Unit 9 Grammar : Pronouns (Test 18-19)
Unit 10 Grammar : Adjectives (Test 20-21)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710307740 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 187 x 259 x 8 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน