0
เก็งข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.4
ตรงทุกข้อ ออกทุกบท ด้วยแบบฝึกหัดเข้มข้น 100%
หนังสือ99.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เก็งข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.4" เล่มนี้ ได้รวบรวมแบบทดสอบเข้มข้น พร้อมเฉลยแยกเล่ม ฝึกฝน ทบทวน เสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อพิชิตคะแนนสอบ MID TERM และ FINAL "สาระแน่น แม่นทุกข้อ SCORE เต็ม 100" นอกจากนี้ในแบบทดสอบแต่ละ Unit ยังมีข้อสอบที่วัดความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ของผู้เรียน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่สนามจริง และเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

สารบัญ

Unit 1 Let's Speak
Unit 2 Grammar
Unit 3 Myself
Unit 4 Around Us
Unit 5 Let's Read

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162749636 (ปกอ่อน) 84 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 4 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน