0
เก็งข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ
เล่มเดียวจบ!! เจาะลึกทุกศาสตร์ GAT ภาษาอังกฤษ พิชิตทุกสนามสอบ
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เก็งข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปได้ฝึกฝนและศึกษาแนวทางการทำข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งมีคำอธิบายไว้อย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์หาคำตอบที่ถูกต้องได้ในการสอบครั้งต่อ ๆ ไป

สารบัญ

Test 1
- Part 1 Conversations
- Part 2 Vocabulary
- Part 3 Reading Comprehension
- Part 4 Structure & Writing
- เฉลย Test 1

Test 2
- Part 1 Conversations
- Part 2 Vocabulary
- Part 3 Reading Comprehension
- Part 4 Structure & Writing
- เฉลย Test 2

Test 3
- Part 1 Conversations
- Part 2 Vocabulary
- Part 3 Reading Comprehension
- Part 4 Structure & Writing
- เฉลย Test 3

Test 4
- Part 1 Conversations
- Part 2 Vocabulary
- Part 3 Reading Comprehension
- Part 4 Structure & Writing
- เฉลย Test 4

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162748622 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน