0
เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ระดับมัธยมศึกษา
เก็งข้อสอบ PISA 3 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด ฝึกคิดวิเคราะห์ข้อสอบ PISA สร้างความมั่นใจให้ตนเอง มีเกณฑ์การให้คะแนนพร้อมประเมินผลตนเอง
หนังสือ133.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องการอ่าน : Reading Literacy" เล่มนี้ประกอบด้วยข้อสอบ PISA 3 ชุด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อคิดวิเคราะห์ข้อสอบ PISA สร้างความมั่นใจให้ตนเองก่อนสอบ มีเกณฑ์การให้คะแนนพร้อมประเมินผลตนเอง โดยนักเรียนจะได้อ่านเนื้อเรื่องในรูปแบบที่หลากหลาย ฝึกการคิดวิเคราะห์ การตีความและการคิดเชื่อมโยง อันนำไปสู่การประเมินและการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

สารบัญ

เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
- ชุดที่ 1
- ชุดที่ 2
- ชุดที่ 3

เฉลยเก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
- เฉลยชุดที่ 1
- เฉลยชุดที่ 2
- เฉลยชุดที่ 3

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162745829 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน