0
เก็งข้อสอบ Pisa การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematic Literacy) ระดับมัธยมศึกษา
เก็งข้อสอบ Pisa 3 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด ฝึกคิดวิเคราะห์ข้อสอบ PISA สร้างความมั่นใจให้ตนเอง มีเกณฑ์การให้คะแนนพร้อมประเมินผลตนเอง
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เก็งข้อสอบ Pisa การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematic Literacy) ระดับมัธยมศึกษา" เล่มนี้ประกอบด้วยข้อสอบ PISA 3 ชุด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ฝึกคิดวิเคราะห์ข้อสอบ PISA สร้างความมั่นใจให้ตนเอง มีเกณฑ์การให้คะแนนพร้อมประเมินผลตนเอง อันนำไปสู่การประเมินและการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

สารบัญ

เก็งข้อสอบ PLSA การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematic Literacy)
- ชุดที่ 1
- ชุดที่ 2
- ชุดที่ 3

เฉลยเก็งข้อสอบ PLSA การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematic Literacy)
- เฉลยชุดที่ 1
- เฉลยชุดที่ 2
- เฉลยชุดที่ 3

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162746147 (ปกอ่อน) 244 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน