0
เก่งกริยา 3 ช่อง คล่อง Tense
รวมคำศัพท์กริยา 3 ช่อง ทั้ง Regular & Irregular Verb ไว้มากกว่า 1,000 คำ หลักการใช้งาน Tense ทั้ง 12 ชนิด พร้อมสำนวนไทย-อังกฤษที่พบเห็นบ่อยไว้อีกว่า 500 คำ
หนังสือ46.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมคำศัพท์กริยา 3 ช่อง ทั้ง Regular & Irregular Verb ไว้มากกว่า 1,000 คำ หลักการใช้งาน Tense ทั้ง 12 ชนิด พร้อมสำนวนไทย-อังกฤษที่พบเห็นบ่อยไว้อีกว่า 500 คำ นำเสนอในรูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก

สารบัญ

- กริยา 3 ช่อง
- Irregular Verbs (กริยาอปกติ)
- Regular Verbs (กริยาปกติ)
- Part of Speech ชนิดของคำ
- Tense
- Present Simple Tense
- Present Continuous Tense
- Present Perfect Tense
- Present Perfect Continuous Tense
- Past Simple Tense
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167970646 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 106 x 145 x 11 มม.
น้ำหนัก: 135 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน