0
เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1
สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ ป.1 ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 แบบเจาะลึก เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกเรื่องที่นักเรียนชั้น ป.1 ต้องรู้ พร้อมแบบฝึกหัดหลากหลาย
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเตรียมสอบคุณภาพ ที่จะทำให้เนื้อหาความรู้ทั้งหมดในเล่มตราตรึงอยู่ในสมองของนักเรียนตลอดไป ในเล่มประกอบด้วยสรุปเนื้อหาในภาคเรียนที่ 1 และ 2 แบบเจาะลึก เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกเรื่องที่นักเรียนชั้น ป.1 ต้องรู้ พร้อมแบบฝึกหัดหลากหลายสำหรับทบทวนความรู้แต่ละบท และชุดข้อสอบปลายภาค สำหรับให้นักเรียนทบทวนและฝึกปรือประกอบการเรียนในชั้นก่อนสอบ ครบถ้วนทุกประเด็นการเรียนรู้ เพื่อวัดความรู้และฝึกทักษะ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ

สารบัญ

Unit 1 English Alphabets
Unit 2 Let's Talk
Unit 3 Easy Words
Unit 4 Article
Unit 5 This/That
Unit 6 Pronouns
Unit 7 Question and Answer
Unit 8 Expressions in a Class
Unit 9 Days and Months
Unit 10 Happy Meal

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1294877748243 (ปกอ่อน) 260 หน้า
ขนาด: 212 x 298 x 12 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน