0
เก่งคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2 +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ติวเนื้อหา+แบบฝึกหัด พร้อมโจทย์ข้อสอบท้ายบทและแนวข้อสอบจริงปลายภาค มีเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เก่งคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2" เล่มนี้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เรียบเรียงขึ้นเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของนักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้ไม่แน่น มีความเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนไม่ดีพอ ต้องการใช้เวลาในการศึกษาบทเรียนน้อย ๆ ต้องการฝึกฝนโจทย์ต่าง ๆ ให้ชำนาญ และต้องการดันเกรดเฉลี่ยของตนเอง ให้พุ่งจนได้เกรด 4 ซึ่งแบบฝึกหัดภายในเล่ม จะช่วยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 8 การหาร
บทที่ 9 การวัดความยาว
บทที่ 10 การวัดน้ำหนัก
บทที่ 11 การวัดปริมาตร
บทที่ 12 เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย
บทที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน

- แนวข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2
- แบบทดสอบประเมินคุณภาพ ทางด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703874 (ปกอ่อน) 188 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน