0
เก่งคณิตศาสตร์ ป.3 (เล่ม 1) +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 เตรียมสอบท้ายบท แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 เรียงลำดับจากง่ายไปหายาก ครบทุกบท พร้อมแนวข้อสอบปลายภาค และเฉลยละเอียดแยก (สอดในเล่ม) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
บทที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
บทที่ 4 การวัดความยาว
บทที่ 5 เวลา
บทที่ 6 การชั่ง การตวง

- แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703126 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน