0
เก่งคณิตศาสตร์ "พิชิตเกรด 4" ม.1 เล่ม 1 (พื้นฐาน) +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หนังสือ122.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสริมทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครบทุกบท ทุกหัวข้อ อีกทั้งโจทย์ข้อสอบท้ายบทและแนวข้อสอบปลายภาคพร้อมเฉลยแยกเล่ม (สอดในเล่ม) ให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น พิเศษปรับปรุงใหม่เพิ่มแนวข้อสอบแข่งขันให้ฝึกทำพร้อมเฉลยใช้ประกอบการเรียน และเตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่าง

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนเต็ม
- จำนวนเต็ม
- การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
- ค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็ม และจำนวนตรงข้าม
ฯลฯ

บทที่ 2 การสร้างเรขาคณิต
- คำอนิยาม... ในเรขาคณิต
- คำนิยาม... ในเรขาคณิต
- การสร้างพื้นฐาน
ฯลฯ

บทที่ 3 เลขยกกำลัง
- ความหมายของเลขยกกำลัง
- นิยาม...การคูณและการหารเลขยกกำลัง
- การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
ฯลฯ

บทที่ 4 ทศนิยมและเศษส่วน
- ทบทวน...ค่าประจำหลักทศนิยม
- การเปรียบเทียบทศนิยม
- การประมาณค่าทศนิยม
ฯลฯ

บทที่ 5 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
- ภาพของรูปเรขาคณิต
- การเขียนภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ
- รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
ฯลฯ

คำนิยม
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703768 (ปกอ่อน) 196 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน