0
เก่งคณิตศาสตร์ "พิชิตเกรด 4" ม.1 เล่ม 2 (พื้นฐาน) +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ติวเนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบทุกบท พร้อมสูตรลัดในเล่ม
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกหัดเสริมเพื่อทบทวนความรู้ตามลำดับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ตรงตามหลักสูตรใหม่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีสรุป Note เนื้อหาโดยย่อ และชุดแบบฝึกหัดครบทุกบทพร้อมเฉลย และแนวข้อสอบปลายภาค เหมาะสำหรับทั้งนักเรียนใช้ทบทวน หรือครูอาจารย์และผู้สนใจ

สารบัญ

บทที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- สมการและคำตอบของสมการ
- สมบัติของการเท่ากัน
- การแก้สมการ
ฯลฯ

บทที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
- อัตราส่วน
- อัตราส่วนที่เท่ากัน
- อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน
ฯลฯ

บทที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
- คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ
- กราฟของคู่อันดับ
- กราฟและการนำไปใช้
ฯลฯ

บทที่ 4 สถิติ (1)
- ทวนย้ำ...ก่อนเรียน
- การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
- การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703348 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน