0
เก่งคณิตศาสตร์ "พิชิตเกรด 4" ม.3 เล่ม 1 +เฉลย
ติวเนื้อหา +แบบฝึกหัด +แบบทดสอบทุกบท พร้อมสูตรลัดในเล่ม
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาตร์ พื้นฐาน ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครบทุกหัวข้อ พร้อมอธิบายเนื้อหาและตัวอย่างเทคนิคการทำโจทย์ พร้อมเฉลยแยกเล่ม และแนวข้อสอบปลายภาค แนวข้อสอบ O-NET และสอบเข้า ม.4 พร้อมเฉลย

สารบัญ

บทที่ 1 อสมการ
บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
บทที่ 3 ความคล้าย
บทที่ 4 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
บทที่ 5 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
บทที่ 6 สถิติ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703881 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน