0
เก่งคณิตศาสตร์ "พิชิตเกรด 4" เพิ่มเติม ม.1 (2 ภาคเรียน) +เฉลย
พิชิตเกรด 4 ติวเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ + สูตรลัดในเล่ม เสริมแน่นด้วยแนวข้อสอบแข่งขัน เหมาะสำหรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ห้อง Gifted
หนังสือ170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสริมทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ชั้น ม.1 ครบทั้ง 2 ภาคเรียน ครอบคลุมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบทุกบท ทุกหัวข้อ อีกทั้งโจทย์ข้อสอบท้ายบทและแนวข้อสอบปลายภาคพร้อมเฉลยแยกเล่ม (สอดในเล่ม) ให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น พิเศษปรับปรุงใหม่เพิ่มแนวข้อสอบแข่งขันให้ฝึกทำพร้อมเฉลยใช้ประกอบการเรียน และเตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 การประยุกต์ 1
บทที่ 2 จำนวนและตัวเลข
บทที่ 3 การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง
บทที่ 4 การสร้าง
บทที่ 5 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
บทที่ 6 พหุนาม
บทที่ 7 การประยุกต์ 2

- แบบฝึกหัดเสริม...เรื่องพหุนาม
- แนวข้อสอบแข่งขันฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703782 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน