0
ลด 10%
เก่งคณิต ป.4-5-6 (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2562)
สำหรับใช้เสริมความเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-5-6 ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เรียนในระดับชั้น ป.4-5-6 ใช้เตรียมสอบ O-Net ป.6 และเตรียมสอบเข้า ม.1
หนังสือ238.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมถมศึกษาปีที่ 4-5-6 (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2562) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้เสริมความเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-5-6 ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เรียนในระดับชั้น ป.4-5-6 ใช้เตรียมสอบ O-Net ป.6 และเตรียมสอบเข้า ม.1

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
บทที่ 2 การบวกและการลบ
บทที่ 3 เรขาคณิต
บทที่ 4 การคูณ
บทที่ 5 การหาร
บทที่ 6 ตัวประกอบของจำนวนนับ
บทที่ 7 ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) และตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
บทที่ 8 การวัด
บทที่ 9 เรขาคณิต : มุม รังสี เส้นตรง และส่วนของเส้นตรง
บทที่ 10 เส้นขนาน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375514 (ปกอ่อน) 452 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 22 มม.
น้ำหนัก: 815 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน