0
เก่งพูดญี่ปุ่นใน 101 ชั่วโมง
ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสามารถคุยกับชาวญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ
หนังสือ265.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เก่งพูดญี่ปุ่นได้ใน 101 ชั่วโมง" โดยเริ่มจากพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เป็นการเรียนรู้ตัวอักษรต่างๆ ในภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีการอ่านและการผสมคำ ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นกับบทสนทนา โดยการอธิบายไวยากรณ์ญี่ปุ่น โครงสร้างประโยค ตัวอย่างประโยค ซึ่งจะสอดแทรกจุดสังเกตและข้อยกเว้นต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจน เป็นบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันจากสถานการณ์ต่างๆ มีคำอ่านโรมันจิและภาษาไทย สำนวนที่ควรรู้ และคำศัพท์ท้ายบทที่ครอบคลุมศัพท์พื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ง่ายต่อการอ่านทำความเข้าใจด้วยตัวเอง

สารบัญ

ช่วงที่ 1 รู้จักกับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
- ตารางอักษรฮิรางานะ
- ตารางอักษรคาตากานะ
- อักษรเสียงขุ่น
- อักษรเสียงควบ
- อักษรเสียงยาว
- อักษรเสียงสะดุด
- ตัวสะกด N (อึ้น)

ช่วงที่ 2 ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นกับบทสนทนา
- ชัวโมง # 1 รูปประโยคบอกเล่า
- ชั่วโมง # 2 รูปประโยคปฏิเสธ
- ชั่วโมง # 3 รูปประโยคคำถาม
- ชั่วโมง # 4 รูปประโยคคำถามแบบเลือกตอบ
- ชั่วโมง # 5 รูปประโยคคำถามแบบใช้คำแสดงคำถาม
- ชั่วโมง # 6 คำสรรพนามแทนสิ่งของ
- ชั่วโมง # 7 คำสรรพนามแทนสถานที่
- ชั่วโมง # 8 คำสรรพนามใช้บอกทิศทาง
- ชั่วโมง # 9 คำนำหน้านาม
- ชั่วโมง # 10 การ "มี, อยู่" ของสิ่งมีชีวิต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163811905 (ปกอ่อน) 744 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 33 มม.
น้ำหนัก: 825 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน