0
เก่งพูดญี่ปุ่น 24 ชั่วโมง (PDF)
ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ ใช้ได้จริง! ครบเครื่องกับบทสนทนาในชีวิตประจำวันตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เช้าจดเย็น สนุกกับการเรียนพูดภาษาญี่ปุ่นได้ง่าย ๆ พร้อมกับไวยากรณ์และคำศัพท์ในเล่มเดียว
หนังสือ189.05 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ ใช้ได้จริง! ครบเครื่องกับบทสนทนาในชีวิตประจำวันตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เช้าจดเย็น สนุกกับการเรียนพูดภาษาญี่ปุ่นได้ง่าย ๆ พร้อมกับไวยากรณ์และคำศัพท์ในเล่มเดียว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงาน และการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

สารบัญ

- เริ่มแรกกับภาษาญี่ปุ่น
- ยามเช้าเบิกบาน
- ยามบ่ายหรรษา
- ยามเย็นพาเพลิน
- สำนวนในโอกาสพิเศษ/เทศกาลสำคัญต่าง ๆ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840047175 (PDF) 304 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน