0
ลด 20%
เก่งพูดอังกฤษใน 101 ชั่วโมง (PDF)
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนสามารถคุยกับชาวต่างชาติได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ผู้เขียน ทีม Life Balance
หนังสือ156.00 บาท
e-books(PDF) ?140.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ กว่า 200 บท ซึ่งประกอบด้วยไวยากรณ์และเหตุการณ์ที่พบได้บ่อยในแต่ละวัน เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพและเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น แม้ไม่มีพื้นฐานก็ออกเสียงได้ถูกต้อง ด้วยคำอ่านและคำแปลภาษาไทยทุกประโยค เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการพูดอังกฤษด้วยตนเอง

สารบัญ

ช่วงที่ 1 รู้จักกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
- ตัวอักษรในภาษาอังกฤษ
- ประเภทของคำ
- รูปประโยค

ช่วงที่ 2 ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับบทสนทนา
- ชั่วโมงที่ 1 ประโยคบอกเล่า
- ชั่วโมงที่ 2 ประโยคปฏิเสธ
- ชั่วโมงที่ 3 ประโยคคำถาม "ใช่หรือไม่" (Yes/No)
- ชั่วโมงที่ 4 ประโยคคำถาม "ใคร" (Who, Whom)
- ชั่วโมงที่ 5 ประโยคคำถาม "อะไร" (What)
- ชั่วโมงที่ 6 ประโยคคำถาม "แบบไหน" (What kind of...)
- ชั่วโมงที่ 7 ประโยคคำถาม "อันไหน" (Which)
- ชั่วโมงที่ 8 ประโยคคำถาม "ของใคร" (Whose)
- ชั่วโมงที่ 9 ประโยคคำถาม "เมื่อไหร่" (When)
- ชั่วโมงที่ 10 ประโยคคำถาม "ที่ไหน" (Where)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300041170 (PDF) 608 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน