0
เก่งพูดเกาหลีใน 101 ชั่วโมง
พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้เวลาน้อย ต้องเล่มนี้! ฝึกพูดภาษาเกาหลี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนสามารถคุยกับชาวเกาหลี ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ผู้เขียน ทีม Life Balance
หนังสือ208.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เก่งพูดเกาหลีได้ใน 101 ชั่วโมง" เล่มนี้ ได้รวบรวมพื้นฐานภาษาเกาหลี เป็นการเรียนรู้ตัวอักษรต่าง ๆ ในภาษาเกาหลี เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีการอ่านและการเชื่อมเสียง ฝึกพูดภาษาเกาหลีกับบทสนทนา โดยการอธิบายไวยากรณ์เกาหลี โครงสร้างประโยค ตัวอย่างประโยค ซึ่งจะสอดแทรกจุดสังเกตและข้อยกเว้นต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจน เป็นบทสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันจากสถานการณ์ต่าง ๆ มีคำอ่านภาษาไทย สำนวนที่ควรรู้ และคำศัพท์ท้ายบทที่ครอบคลุมศัพท์พื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ง่ายต่อการอ่านทำความเข้าใจด้วยตัวเอง

สารบัญ

ช่วงที่ 1 รู้จักกับพื้นฐานภาษาเกาหลี
- ชั่วโมง 1 พยัญชนะเดี่ยว
- ชั่วโมง 2 พยัญชนะซ้อน
- ชั่วโมง 3 สระ
- ชั่วโมง 4 ตัวสะกด
- ชั่วโมง 5 กฎของการออกเสียงทั่วไป
ฯลฯ

ช่วงที่ 2 ฝึกพูดเกาหลีกับบทสนทนา
- ชั่วโมง 41 ไวยากรณ์สำคัญมักพบเจอในข้อสอบวัดระดับ
- ชั่วโมง 42 การแนะนำตัว
- ชั่วโมง 43 การกล่าวลา
- ชั่วโมง 44 การขอบคุณและการขอโทษ
- ชั่วโมง 45 การถามสภาพอากาศ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163812162 (ปกอ่อน) 520 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 23 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน