0
เก่งภาษาจีน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนคล่อง ง่ายนิดเดียว (บรรจุกล่อง : Book Set)
เก่งครบทุกทักษะการเรียนภาษาจีน ครบครันทั้งเนื้อหา เริ่มตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถสื่อสารได้
หนังสือ900.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    มาเรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยการเรียนรู้อักษรจีนที่เป็นคำหลักและกลุ่มคำที่ใช้คำหลักในการประสมคำ ซึ่งจะทำให้เราจดจำคำศัพท์ได้เป็นกลุ่มๆ พร้อมทั้งการฝึกคัดคำหลัก เพื่อให้จดจำได้อย่างแม่นยำ จากนั้นมาปูพื้นฐานให้แน่นยิ่งขึ้น ด้วยการเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้รอบตัวจากกิจกรรมสนุกและคำศัพท์หมวด 36 หมวด พร้อมตัวอย่างประโยค แล้วมาเรียนรู้ประโยคและบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถฝึกออกเสียงตามเจ้าของภาษาได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว

สื่อเสริมการเรียนรู้ชุด "เก่งภาษาจีน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนคล่อง ง่ายนิดเดียว" ประกอบด้วยหนังสือ 6 เล่ม
- หนูน้อยฝึกคัดจีน เล่ม 1 และ 2
- ภาษาจีนพาสนุก
- ศัพท์จีนกลาง 1000 คำ
- สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวันเล่ม 1 และ 2

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1294877738862 (-ไม่ระบุ) 0 หน้า
ขนาด: 262 x 440 x 68 มม.
น้ำหนัก: 2390 กรัม
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน