0
เก่งภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาเซียน English for You to Asean
เรียนรู้ จดจำ และนำไปใช้ได้จริงกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เก่งภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาเซียน English for You to Asean" เล่มนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีบทสนทนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมธุรกิจในชีวิตประจำวัน เนื้อหาภายในประกอบด้วยคำที่ต้องใช้ประจำ บทสนทนาตัวอย่างที่จำลองมาจากสถานการณ์จริง หลักไวยากรณ์ที่จำเป็น ตลอดจนคำศัพท์เพิ่มเติม ที่สามารถนำไปขยายประกอบบทสนทนาได้

สารบัญ

บทที่ 1 มารู้จักภาษาอังกฤษกันเถอะ (Getting to Know English)
บทที่ 2 การกล่าวทักทาย (Greeting)
บทที่ 3 การแนะนำตัว (Introduction)
บทที่ 4 การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (The Attraction Places Introduction)
บทที่ 5 การขายสินค้า (Selling)
บทที่ 6 การใช้โทรศัพท์ (Making and Answering a Call)
บทที่ 7 ครอบครัว (Family)
บทที่ 8 การขอบคุณและการขอโทษ (Excuses and Apologies)
บทที่ 9 คำนำหน้านาม (Determiners)
บทที่ 10 ประเภทของประโยคภาษาอังกฤษ (Types of Sentences)

- มารู้จักอาเซียนกันเถอะ (Getting to Know ASEAN)

คำนิยม
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมหนังสือ "เก่งภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาเซียน (English for You to ASEAN)" เพราะการฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษไม่ใช่เรือยากอีกต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นตลอดไปจุไรรัตน์ แสงบุญนำ- อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายต่างประเทศ
หนังสือ "เก่งภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาเซียน (English for You to ASEAN)" จะเป็นแนวทางหนึ่งที่คนไทยสามารถใช้ฝึกฝนการสนทนาเบื้องต้น และเรียนรู้ไวยากรณ์แบบง่าย ๆ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เก่งอังกฤษเป็นเรื่องไม่ยาก หากฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอด้วยหนังสือเล่มนี้อาจารย์พันตรี ดร.ราเชน มีศรี- รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองคณะบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลางสำหรับถ่ายทอดภาษาของทุกชาติไปสู่ความเข้าใจเดียวกัน สิ่งแรกที่จะต้องสร้างคือพูดภาษาอังกฤษให้ได้ในเบื้องต้น การที่ ประภาพร จันทรัศมี ได้เรียบเรียงแล้นค้นหาวิธีไปสู่ความเก่งภาษาอังกฤษเล่มนี้ เป็นการช่วยผู้สอนและผู้เรียนได้ ถ้าเข้าใจง่ายขึ้น จึงให้กำลังใจต่อผลงานครับนาย ชพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ- คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757425131 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 144 x 202 x 10 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน