0
เก่งภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (เล่ม 2) +เฉลย
ติวเข้มก่อนสอบ ปูพื้นฐานหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Grammar แบบทดสอบ แยกตามบทเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เก่งภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (เล่ม 2)" เล่มนี้ เป็นแบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) คำศัพท์ การแต่งประโยค ประโยคปฏิเสธ และบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน พร้อมแบบทดสอบแยกตามบท และเฉลยแยกเล่ม   เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

Lesson 1 : The time
Lesson 2 : Malee is a girl.
Lesson 3 : My family tree.
Lesson 4 : How are you?
Lesson 5 : There are twelve months in a year.
Lesson 6 : The zoo

- ทบทวน 1-6
- Test - แบบทดสอบ
- แนวข้อสอบปลายภาคเรียน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716702778 (ปกอ่อน) 88 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 5 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน